Plussiffror igen för bilregistreringarna

- Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,6 procent i augusti. Det är andra månaden i rad med plussiffror. Årets augusti innehöll en registreringsdag mindre vilket stärker bilden av en bra augustimånad för nya personbilar. En registreringsdag mindre motsvarar cirka fem procent färre registreringar. Det är en glädjande utveckling och ytterligare ett tecken på att konjunkturen är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


Goda förutsättningar för en bra bilmarknad under resten av året

- Det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling på bilmarknaden under resten av året mot bakgrund av köpstarka hushåll, ökad optimism hos både hushåll och företag, låg inflation och låga räntor. Till detta kan läggas låga begagnatlager och att vissa återförsäljare rapporterar till och med brist på inbytesbilar, som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil vilket är bra för den som funderar på att köpa ny bil. Vår prognos på 265 000 nya personbilar i år ligger fast, fortsätter Bertil Moldén.

Fördubbling av supermiljöbilar hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har mer än fördubblats hittills i år jämfört med samma period förra året. Men de utgör ändå bara 0,6 procent av de totala nybilsregistreringarna. Januari-augusti förra året var deras marknadsandel 0,2 procent. Fler stimulanser typ de som man har i Norge, t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider, skulle kunna öka andelen supermiljöbilar, säger Bertil Moldén.

Varannan miljöbil en diesel

- Varannan  nyregistrerad miljöbil är en diesel enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition som trädde ikraft vid årsskiftet. Med den gamla definitionen var två av tre miljöbilar dieslar. Som väntat har andelen miljöbilar sjunkit kraftigt hittills i år som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen. Under de första åtta månaderna i år var en av tio nya bilar en miljöbil, jämfört med fyra av tio samma period förra året, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Ökning för personbilar och minskning för lastbilar

Under augusti registrerades 21 616 nya personbilar, vilket är en ökning  med 2,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna minskat med 7,2 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 4,9 % under augusti  till 3 420. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 9,7 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i augusti med 3,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 15,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 8,4 % och tunga lastbilar har minskat med 18,5 %.

10,8 procent miljöbilar i augusti

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under augusti uppgick till 2 336 och miljöbilsandelen till 10,8 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i augusti förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 9 599 och miljöbilsandelen till 45,6 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,5 % enligt den nya definitionen, jämfört med 43,9 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

57,8 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 8,5 % i augusti.  Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 57,8 %. Augusti förra året var dieselandelen 64,9 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 62,5 % jämfört med 66,8 % samma period förra året.


Fyra av tio nya bilar har CO2-utsläpp på max 120 gram per km

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under augusti med 3,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km var 42,9 % i augusti i år jämfört med 42,3 % augusti förra året. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 10,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 63,3 % i augusti  i år jämfört med 58,6 % augusti förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 80 st i augusti i år och jan-aug i år till 996 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.augusti i år registrerats
2 105 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 9  st i augusti i år jämfört med 41 st i augusti förra året. Jan-aug i år registrerades 144 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 190 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.