Bilregistreringarna i april visade plus

- Personbilsregistreringarna ökade i april, vilket är första månaden i år med plussiffror. Efter nedgången under det första kvartalet, som förstärktes av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året var det väntat med en stabilisering nu i april. Det är dock för tidigt att tala om något trendbrott, eftersom årets april innehöll två fler registreringsdagar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


Osäkert konjunkturläge men positiva hushåll

- Utvecklingen hittills i år ligger i linje med vår prognos, men vi är ödmjuka inför det fortsatt osäkra konjukturläget och följer utvecklingen noga. En positiv faktor inför resten av bilåret är hushållens ökade optimism, vilket framgick av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som presenterades förra veckan, fortsätter Bertil Moldén.

Regeringens tjänstebilsförslag måste justeras

- Regeringens besked i vårpropositionen om förlängning av nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar är i sig positivt för bilmarknaden men måste justeras. De som tecknar ett leasingkontrakt under perioden fram till årsskiftet 2016/2017 måste få behålla nedsättningen under hela leasingperioden. Det innebär att de som tecknar ett leasingkontrakt i slutet på 2016 får behålla det nedsatta förmånsvärdet under 2017, 2018 och 2019. Detta enligt samma rullande princip som gäller för den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar som räknas från den dag bilen tas i trafik första gången, säger Bertil Moldén.

Var tionde ny miljöbil en supermiljöbil hittills i år

- Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har som väntat sjunkit kraftigt i år, som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet. Under de fyra första månaderna i år var miljöbilsandelen nio procent enligt den nya definitionen att jämföra med 43 procent samma period förra året med den gamla miljöbilsdefinitionen. Var tionde nyregistrerad miljöbil januari-april var en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​


Ökning för personbilar och minskning för lastbilar

Under april registrerades 24 175 nya personbilar, vilket är en ökning med 3,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna minskat med 12,1%. Lastbils-registreringarna totalt minskade med 14,6% under april till 3 616. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 10,9 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i april med 12,7% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 27,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 8,7 % och tunga lastbilar har minskat med 27,4 %.

7,1 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 1 724 och miljöbilsandelen till 7,1 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i april förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 10 352 och miljöbils-andelen till 44,4 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 8,8 % enligt den nya definitionen, jämfört med 43,0 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

65,4 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,3 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 65,4 %. April förra året var dieselandelen 67,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 64,2 % jämfört med 67,6 % samma period förra året.


Antalet bränslesnåla bilar ökade

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under april med 1,0 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 0,5 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 55,7% i april i år jämfört med 57,4 % april förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 78 st i april i år och jan-april i år till 668 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. april i år registrerats
1 777 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 19 st i april i år jämfört med 6 st i april förra året. Jan-april i år registrerades 68 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 10 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.