Definitiva nyregistreringar 2013

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 269 599 nya personbilar under 2013, vilket är en minskning med 3,7 % jämfört med 2012.

De totala lastbilsregistreringarna under 2013 uppgick till 42 238, vilket är en minskning med 6,0% jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 37 342, en minskning med 5,0% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 345, en minskning med 11,1% jämfört med 2012.

Nyregistreringar december 2013

Under december 2013 registrerades enligt de definitiva siffrorna 26 423 nya personbilar, vilket är en minskning med 2,5% jämfört med samma månad året innan.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 561 under december, vilket är en ökning med 19,4% jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 864, en ökning med 15,7% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 628, en ökning med 56,2% jämfört med december 2012.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.