Bilregistreringarna i maj enligt prognos

- Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både i maj i år och förra året, så siffrorna har inte påverkats av detta. Utvecklingen hittills i år ligger i linje med vår prognos. Nedgången under det första kvartalet var väntad mot bakgrund av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året, och att det sedan skulle ske en stabilisering under det andra kvartalet var också väntat, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Förutsättningar finns för fortsatt normal bilmarknad

- Även om det finns en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen finns det förutsättningar för en hygglig utveckling under resten av bilåret 2013 mot bakgrund av fortsatt mycket låga räntor och ökad köpkraft hos hushållen. Situationen på begagnatmarknaden med brist på begagnade bilar hos den auktoriserade bilhandeln som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil är en annan positiv faktor för nybilsförsäljningen, fortsätter Bertil Moldén.

Elbilar och laddhybrider mindre än en procent av nybilsmarknaden

- Nyregistreringarna av elbilar och laddhybrider har femdubblats hittills i år men de utgör ändå bara mindre än en procent av den totala nybilsmarknaden. För att få ett större genomslag på marknaden för denna typ av bilar skulle ytterligare stimulanser kunna införas t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider. Det är åtgärder som är billiga för samhället och som kan ge god effekt, avslutar Bertil Moldén.  

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

 

Ökning för personbilar och minskning för lastbilar

Under maj registrerades 25 782 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna minskat med 9,4%. Lastbils-registreringarna totalt minskade med 13,9% under maj till 3 652. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 11,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i maj med 14,1% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 8,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 9,9 % och tunga lastbilar har minskat med 23,5 %.

9,3 procent miljöbilar i maj

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under maj uppgick till 2 391 och miljöbilsandelen till 9,3 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i maj förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 11 306 och miljöbilsandelen till 43,9 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 8,9 % enligt den nya definitionen, jämfört med 43,2 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

63,0 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 6,2 % i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 63,0 %. Maj förra året var dieselandelen 67,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 63,9 % jämfört med 67,5 % samma period förra året.


Fyra av tio nya bilar har CO2-utsläpp på max 120 gram per km

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under maj med 2,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km var 39,9 % i maj i år jämfört med 40,9 % maj förra året. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 0,6 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 55,9 % i maj i år jämfört med 56,2 % maj förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 71 st i maj i år och jan-maj i år till 739 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. maj i år registrerats
1 848 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 30 st i maj i år jämfört med 36 st i maj förra året. Jan-maj i år registrerades 98 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 46 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.