Färre registreringsdagar påverkade bilregistreringarna i september

- Det var två färre registreringsdagar i september i år jämfört med september i fjol. Två färre registreringsdagar innebär cirka tio procent färre registreringar, så korrigerat för antalet registreringsdagar minskade personbilsregistreringarna i september med mindre än tio procent, vilket är i linje med våra prognoser, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar minskade i september, vilket kan förklaras av en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, men också av att det var färre registreringsdagar jämfört med förra året, fortsätter Bertil Moldén.

- Det är också viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka fjolårssiffror. Personbilsregistreringarna förra året var de femte högsta någonsin för en septembermånad och lastbilsregistreringarna var de högsta någonsin för en septembermånad, säger Bertil Moldén.

- Nuvarande nedsättningsregler för förmånsbeskattningen av gasbilar och el/laddhybrider gäller t.o.m. 2013-12-31 och upphör från 2014, alltså om bara 15 månader. Med leasingperioder på 36 månader plus ytterligare några månaders förberedelsetid inför tecknande av ett nytt leasingavtal  är det viktigt att nuvarande regler förlängs. Ett krav är att reglerna inte skall ändras under pågående period för den som tecknar ett leasingkontrakt. Det skulle skapa förutsägbarhet för både företag och förmånstagare. Regeringen bör snarast ge besked i denna viktiga fråga så att alla vet vilka förutsättningar som gäller, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​


.


Minskning för personbilar och lastbilar

Under september registrerades 21 937 nya personbilar, vilket är en minskning med 17,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 10,5 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 21,0 % under september till 3 691. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 12,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i september med 22,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 5,9 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 13,5 % och tunga lastbilar har minskat med 5,3 %.

46,8 procent miljöbilar i september

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under september med 13,5 % och uppgick till 10 258.  Andelen miljöbilar i september var 46,8 %. Det kan jämföras med en andel på 44,6 % i september förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 44,2 %, jämfört med 39,3 % samma period förra året.

68,2 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 8,4 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 68,2 %. September förra året var dieselandelen 61,3 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,0 % jämfört med 60,9 % samma period förra året.

Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under september med 1,6 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 9,6 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 58,8 % i september i år jämfört med 53,6 % september förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 174 st i september i år och jan-sep i år till 588 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. september i år registrerats 766 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 15 st i september i år och till 212 st jan-sep i år.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.