Planenlig minskning av bilregistreringarna i oktober

- Personbilsregistreringarna i oktober minskade med fyra procent, vilket är en mindre nedgång än under de senaste månaderna. Minskningen i oktober dämpades av att det var två fler registreringsdagar jämfört med oktober i fjol. Registreringstakten under oktober och hittills i år ryms inom vår prognos på 270 000 bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Race på miljöbilar till årsskiftet

- Vi räknar med ökade registreringar av personbilar i slutet på året till följd av att många kommer att passa på att köpa en ny miljöbil och få den registrerad före årsskiftet, innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen träder ikraft 1 januari 2013. En miljöbil som uppfyller dagens miljöbilsdefinition måste tas i trafik före årsskiftet för att få den femåriga fordonsskattebefrielsen som gäller för miljöbilar. Antalet bilmodeller som uppfyller den nya skärpta miljöbilsdefinitionen kommer att minska kraftigt, fortsätter Bertil Moldén.

BIL Sweden kräver besked om tjänstebilsbeskattningen!

- För att inte skapa oro på den viktiga tjänstebilsmarknaden har BIL Sweden nyligen skrivit till finansministern och miljöministern och begärt att regeringen förlänger nuvarande nedsättningsregler för förmånsbeskattningen av gasbilar, elbilar och laddhybrider till att gälla även fr.o.m. 2014. Ett krav är att den som tecknar ett leasingkontrakt, som normalt är på 36 månader, inte skall drabbas av ändrade spelregler under leasingperioden. Man kan dra en parallell till idrottens värld där man brukar säga att man ska inte ändra spelreglerna under pågående match, säger Bertil Moldén.

Svag tillväxt i svensk ekonomi påverkade registreringarna av lätta lastbilar

- Registreringarna av lätta lastbilar minskade med drygt 12 procent i oktober, vilket förklaras av en svagare tillväxt i svensk ekonomi. Samtidigt är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror, där oktober förra året var den bästa oktobermånaden någonsin för lätta lastbilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


Minskning för personbilar och lätta lastbilar

Under oktober registrerades 24 028 nya personbilar, vilket är en minskning med 4,1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna minskat med 9,9 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 10,9 % under oktober till 4 216. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 12,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i oktober med 12,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 5,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 13,4 % och tunga lastbilar har minskat med 4,1 %.

45,3 procent miljöbilar i oktober

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under oktober med 2,3 % och uppgick till 10 873.  Andelen miljöbilar i oktober var 45,3 %. Det kan jämföras med en andel på 44,4 % i oktober förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 44,3 %, jämfört med 39,8 % samma period förra året.

66,8 procent dieslar i oktober

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 2,3 % i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 66,8 %. Oktober förra året var dieselandelen 62,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,0 % jämfört med 61,1 % samma period förra året.

Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under oktober med 6,4 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 2,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 58,2 % i oktober i år jämfört med 54,7 % oktober förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 116 st i oktober i år och jan-okt i år till 704 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. oktober i år registrerats 882 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 21 st i oktober i år och till 233 st jan-okt i år.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.