Solglimtar i bilhallen trots orosmoln

- Personbilsregistreringarna i november uppgick till 25 052, vilket är en bra siffra som ligger över genomsnittet för de senaste tio årens novemberregistreringar. Det här visar att det finns en del solglimtar i bilhallen trots orosmoln med ökade varsel och en svagare konjunktur. Vi bedömer att prognosen för i år på 270 000 nya bilar kommer att överträffas. 270 000 är genomsnittet för de senaste tio årens nybilsregistreringar. Det ser alltså ut att bli en normal marknad i Sverige i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Miljöbilsrusch inför årsskiftet

- Nyregistreringarna av miljöbilar väntas öka i slutet på året innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen träder ikraft 1 januari 2013. Det går att spara upp till 6 200 kr i fordonsskatt på att köpa en miljöklassad dieselbil  innan årsskiftet, vilket troligtvis kommer leda till ett antal tusen extra registreringar i december. Detta kommer i sin tur att åderlåta orderskafferiet och påverka januari månads registreringar negativt, fortsätter Bertil Moldén.

Försiktiga hushåll men positiva tecken finns

- Den ekonomiska oron i vår omvärld gör att bilköparna är försiktiga, men det finns samtidigt faktorer som verkar i en annan och mer positiv riktning, som t.ex. låg ränta, låg inflation, många privatpersoner har ordning på plånboken och i ökad grad ser vi 60 plussare som nybilsköpare. I den positiva vågskålen kan också läggas att många småföretagare ser ganska ljust på framtiden, vilket framgick av den nyligen publicerade småföretagarbarometern, säger Bertil Moldén

Brist på begagnade bilar

- Det råder brist på begagnade bilar hos den auktoriserade bilhandeln vilket gör att nybilsköpare får extra bra betalt för sitt inbyte. Det här är en positiv faktor för nybilsförsäljningen, säger Bertil Moldén.

Registreringarna av lätta lastbilar minskade i november

- Den svagare tillväxten i svensk ekonomi har påverkat även registreringarna av lätta lastbilar, som minskade med drygt 15 procent i november. Men vi ska ha komma ihåg att vi jämför med ett mycket starkt fjolår. Förra årets november var den näst bästa novembermånaden någonsin för registreringarna av lätta lastbilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin h​elhet som pdfMinskning för personbilar och lastbilar

Under november registrerades 25 052 nya personbilar, vilket är en minskning med 6,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna minskat med 9,6 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 14,2 % under november till 3 972. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 12,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i november med 15,6 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 4,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 13,6 % och tunga lastbilar har minskat med 4,1 %.

45,2 procent miljöbilar i november

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under november med 1,3 % och uppgick till 11 322.  Andelen miljöbilar i november var 45,2 %. Det kan jämföras med en andel på 41,6 % i november förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 44,3 %, jämfört med 40,0 % samma period förra året. Vi kan räkna med en kraftigt ökad miljöbilsandel i december beroende på att många vill köpa miljöbil före årsskiftet och spara pengar på fordonsskatten innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen träder i kraft 1 januari 2013. Det innebär i sin tur att miljöbilsandelen kommer sjunka kraftigt i januari nästa år.

66,1 procent dieslar i november

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 2,3 % i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 66,1 %. November förra året var dieselandelen 63,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 66,9 % jämfört med 61,3 % samma period förra året.

Ökad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under november med 16,1 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 4,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 59,5 % i november i år jämfört med 53,3 % november förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 119 st i november i år och jan-nov i år till 823 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. november i år registrerats 1 001 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 18 st i november i år och till 251 st jan-nov i år.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.