Definitiva nyregistreringar under 2012

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 279 899 nya personbilar under 2012, vilket är en minskning med 8,2 % jämfört med 2011.

De totala lastbilsregistreringarna under 2012 uppgick till 44 911, vilket är en minskning med 14,4 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 39 301, en minskning med 15,2 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 885, en minskning med 8,1 % jämfört med 2011.

Nyregistreringar december 2012

Under december 2012 registrerades enligt de definitiva siffrorna 27 108 nya personbilar, vilket är en ökning med 6,7 % jämfört med samma månad året innan. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 819 under december, vilket är en minskning med 29,8 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 340, en minskning med 28,9 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 402, en minskning med 37,4 % jämfört med december 2011.

Detaljerad information finns i bifogade material.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

För mer information kontakta vice VD Jessica Alenius, tfn 08-700 41 19 eller 070-235 63 19.