Trafikrelaterad statistik

Mobility Sweden sammanställer längre tidsserier med trafikrelaterad statistik, informationen baseras på tillgänglig officiell statistik. Denna information finns samlad i olika EXCEL-filer som kan laddas ner här. 

Persontransportarbete

Persontransportarbete i Sverige i miljarder personkilometer årsvis från 2000 fördelat på personbil, MC, buss, järnväg, tunnelbana, spårväg, inrikes luftfart, färjor, gång, cykel, moped. Källa: Trafikanalys.
 

Växthusgaser vägtrafik

Utsläpp växthusgaser inrikes transporter (1000 ton koldioxidekvivavelenter) fördelat på personbilar, tunga lastbilar, lätta lastbilar, bussar, mopeder och MC, järnväg, militär, sjöfart, flyg, årsvis sedan 1990. Källa: Naturvårdsverket/SCB.
 

Olycksstatistik

Dödade och skadade vid vägtrafikolyckor fördelade på bil, motorcykel, mopedist, cyklist och gående, årsvis sedan 1960. Källa: Trafikanalys.