Yttrande angående remiss Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litiumjonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall (diarienummer M2021/01082)

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.