Skriftligt inspel till Trafikverket och Energimyndigheten till genomförandet av regeringsuppdraget att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Mobility Sweden tackar härmed för möjligheteten att inkomma med inspel till Trafikverket och Energimyndighetens arbete för ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Sverige har idag den högsta andelen laddbara fordon av nybilsregistreringarna inom EU; hittills i år uppgår andelen laddbara personbil till över 50 procent av nybilsregistreringarna. Det kräver att laddinfrastrukturen hänger med och byggs ut i samma takt och att den blir mer användarvänlig. Mobility Sweden ser stor risk för förseningar av projektet i samband med att finansieringen av projektet kraftigt minskats av regeringen i veckan och hoppas se förnyad finansiering i samband med den nya regeringens budget presenteras.