Remiss TSF 2022-137 Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar

Mobility Sweden har tagit del av Transportstyrelsens förslag till ändring av TSFS 2016:22. Vi anser att myndighetens förslag om att undanta Fortifikationsverkets fordon från kraven om eCall är högst relevant och har i övrigt inget att erinra.