Remiss I2022/01039 EUCOM’s Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access and use of data (Data Act)

Mobility Sweden har svarat på regeringens remiss ang Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (den sk dataakten på svenska, Data Act på engelska). I stora delar hänvisar vi till ACEAs positionspapper angående Data Act.