Remiss Fi2022/01470 om utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Mobility Sweden har svarat på remiss Fi2022/01470 som föreslår att det nya systemet för skattelättnad för arbetsresor ska genomgå några justeringar. Det föreslås justeringar av avståndsgräns, belopp och indelning av kommuner. Ändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2023. Mobility Sweden tillstyrker förslaget om justeringarna i det nya systemet för arbetsresor men motsätter sig behandlingen av elbilar i föreslagna justering av avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil.