EUKOMs publika konsultation angående GBER

BIL Sweden har svarat på EUKOMs publika konsultation (ett samråd) om föreslagna ändringar i det allmänna gruppundantaget (General Block Exemption Regulation, GBER) som främjar den gröna och digitala omställningen.