Svenskarna om bilen

Visste du att 87 procent av alla resor sker på väg? Eller att 64 procent av svenskarna är helt eller ganska beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Ta del av en färsk undersökning om svenskarna och bilen.

BIL Sweden, tillsammans med Transportföretagen och MRF, har beställt undersökningen Svenskarna om bilen. Undersökningen är gjord av SKOP där ca 1000 personer är tillfrågade mellan 18 - 64 år.

Hela undersökningen hittar du i filen.