Pilotprojekt visar vägen för ökad plaståtervinning av bilar

Återvunna stötfångare blir nya registreringsskylthållare genom det branschöverskridande projektet ”The Sign”, med ledande aktörer som Volvo Cars, Motorbranschens Riksförbund, Biliakoncernens dotterbolag Jönköpings Bildemontering, If skadeförsäkring, RISE, Formac, Stena Recycling och Mobility Sweden.

I bild från vänster; Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Stena Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars samt Robert Carlström/If


Varje år återvinns omkring 200 000 uttjänta bilar i Sverige, där 20 procent av bilarna utgörs av plast. Utöver detta är cirka 600 000 bilar inblandade i till exempel olyckor som innebär att bildelar måste bytas ut. Enligt lagen om producentansvar ska uttjänta bilar återvinnas till minst 95 procent. 

Att materialåtervinna metaller är förhållandevis enkelt, men plaster har hittills främst energiåtervunnits, det vill säga skickats till förbränning. Det som tidigare motverkat materialåtervinning av plast är bland annat att priset på nytillverkad plast länge har varit lägre än för återvunnen plast. Nytillverkad plast har även fördelen av att ha en känd materialkvalitet och att uppfylla efterfrågan över tid. Med projektet The Sign möter vi nu branschens högt ställda mål om en ännu högre grad av materialåtervinning. Med krav på avancerade återvinningsprocesser har vi nu utvecklat en separat insamling av uttjänta plastdetaljer.

I pilotprojektet The Sign demonstreras hur man skapar ett nytt högvärdigt material av plast baserat på bilens stötfångare.

– Det övergripande syftet med projektet har varit att demonstrera, men också realisera en lösning som bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att återvinna mer plastmaterial sparar vi resurser vilket även gynnar klimatet. Vår ambition är att detta projekt ska kunna utvidgas och omfatta fler insamlade plastdetaljer och fler produkter av återvunnen plast, säger Anna Henstedt, miljöansvarig, Mobility Sweden. 

Insamlingen av de uttjänta stötfångarna kommer i första hand från verkstäder och bildemonterare. Stena Recycling samlar in materialet och maler ner till cirka fem millimeter stora flingor, och på så vis skapas en ny råvara. Av denna råvara producerar sedan Formac nya registreringsskylthållare. 

– Dessa nya registreringsskylthållare kommer till att börja med monteras på nya personbilar ute hos återförsäljare i Sverige. Liljas bil är den första att testa produkten medan vi utvärderar och förfinar processen. Målet är sedan att vi ska lansera denna nya hållare för hela branschen under Q1 2023, säger Jacob Hermansson, VD på Formac.   

Fördelarna med projektet är flera:

•    Bilproducenterna får kunskap om de bör implementera förändringar redan i utvecklingsstadiet för att gynna ökad plaståtervinning.
•    Stena Recycling får mer kunskap om i vilken grad modifiering/rensning som krävs för att återvunnet material ska kunna användas för tillverkning av nya produkter.
•    Genom projektet ges ökad kunskap om metoder/processer/teknik, samverkan, logistik och nödvändigt informationsutbyte.
•    Branschen får kunskap om vad som krävs för att detta ska bli en lönsam insamling och produktion.
•    Branschen får kunskap om hur man säkerställer tillgången av återvunnen råvara.

Mer fakta om stötfångare och registreringsskylthållare:

•    En stötfångare från en Volvo-bil väger i snitt cirka 5-6 kg och består av plasten PP-EPDM.
•    När en skadeverkstad kastar 2 st stötfångare i veckan motsvarar det cirka 528 kg plast/år, vilket står för 1 426 kg CO2. Detta i sin tur motsvarar cirka 600 mils bilresa, exempelvis från Kiruna till Wien i Österrike och tillbaka.  
•    Registreringsskyltshållarna är tillverkade av 100 procent återvunnen råvara. Hållarna är till 100 procent återvinningsbara den dagen de blir uttjänta. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Henstedt
Miljöansvarig
Mobility Sweden

070-235 60 53
anna.henstedt@mobilitysweden.se


 

Smart-690050_ute1.jpg

SMART_X_IMG_8507.jpg