Ny märkning för laddstationer och laddbara fordon

Den 20 mars 2021 införs en ny märkning för laddbara fordon och för publika laddstationer i hela EU. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenter att välja rätt kontakt för sitt fordon. Fordon som omfattas av den nya märkningen är personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar samt mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjulingar. Dessutom skall all befintlig publik laddinfrastruktur märkas upp. Sedan tidigare finns motsvarande märkning för flytande och gasformiga drivmedel.

- Det är bra att vi nu får på plats en tydlig märkning för laddbara fordon inom hela EU som kommer att underlätta för konsumenterna. Vi ser hur allt fler väljer laddbara fordon, då är det viktigt med tydlig och vägledande information, säger Mazdak Haghanipour teknisk specialist på BIL Sweden. 

Den nya märkningen innebär att nya laddbara fordon skall förses med den nya dekalen vid ladduttaget samt i instruktionsböckerna. Dessutom ska alla publika laddstationer märkas upp med den nya dekalen i anslutning till ladduttaget eller på laddkabeln. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen på de laddbara fordonen matcha med märkningen på de publika laddstationerna. 

Växelström.pngLikström.png

Kravet på gemensam märkning av fordon och laddpunkter återfinns i EU-direktiv (2014/94/EU) och är implementerat i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2020:92). Sedan 2018 finns en liknande märkning för flytande och gasformiga drivmedel.

Mer information om märkning finns även att tillgå på https://fuel-identifiers.eu/ eller hos närmaste återförsäljare. 

För mer information kontakta Mazdak Haghanipour teknisk specialist på BIL Sweden, 073-096 56 91.