Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten

Idag har M – Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild.  Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta.  Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

Även om tjänsten eCall är något som kan påverkas vid nedstängning av 2G/3G-näten så har vi inga indikationer på att det skulle leda till körförbud för bilar. Tvärtom pågår en konstruktiv dialog mellan Mobility Sweden och berörda myndigheter, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.
 

Länk till M - Sveriges pressrelease.

Bakgrund

Mobility Sweden försökte i juni 2022, genom en hemställan till dåvarande regeringen, få till en förlängning av driften av 2G-nätet i Sverige. Vi blev hänvisade till berörda myndigheter och budskapet branschen fick i efterföljande diskussioner var att det inte kommer att ske. Därför har Mobility Sweden fokuserat på att minimera skadorna av den kommande nedstängningen av 2G-nätet i slutet av 2025. eCall är i stor utsträckning ett legalt problem, eftersom alla nya typer av lätta fordon sedan 31 mars 2018 ska vara utrustade med eCall – som i dagsläget ska baseras på 2G/3G enligt gällande regler. 

I december förra året lämnade Mobility in ett ärende till arbetsgruppen för kontrollbesiktning – ett forum för Fordonsbesiktningsbranschen, Transportstyrelsen och andra som är berörda av kontrollbesiktning. Kontroll av eCall-funktion ingår som ny kontrollpunkt vid besiktning sedan maj 2023. Då 2G-nätet stängs ner kommer fordon bestyckade med 2G-/3G-nät inte längre kunna koppla upp mot nätet vid en kontrollbesiktning. Mobility Swedens förslag går ut på att kontroll av eCall-funktion inte ska göras vid besiktning av fordon registrerade före den 1 januari 2026. Då väntas krav införas på 4G/5G-eCall i alla nya typer av lätta fordon.

Uppfattningen är att myndigheterna är måna om att finna en pragmatisk lösning på eCall-problemet. Ingen har något intresse av att skapa problem för enskilda fordonsägare.

Branschen jobbar gemensamt för att minska effekterna för bilisterna. Det finns dock inte någon gemensam teknisk lösning då varje modell och fordonstillverkare har olika förutsättningar, men gemensamt är att alltid säkerställa att fordonen möter alla lagkrav.