Kampanj för att motverka bildelsstölder

Mobility Sweden lanserar en kampanj för att synliggöra omfattningen och effekterna av bildelsstölder i allmänhet och katalysatorstölder i synnerhet. Kampanjen syftar till att visa hur bilägare i samverkan med verkstäder, försäkringsbolag och polisen kan göra det mindre attraktivt att stjäla katalysatorer och andra bildelar. Att få enskilda bilägare intresserade av att märka upp sina katalysatorer är nyckeln till att göra det svårare för kriminella att omsätta stöldgods i form av exempelvis katalysatorer.
Kampanjen genomförs i samarbete med Larmtjänst, Polisen, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Sveriges Fordonsverkstäders Förening och Svensk Försäkring och Filmerna kommer publiceras varje måndag mellan den 6- 27 mars. 
 

Del 1 - Bildelsstölder

Varje år drabbas tusentals bilägare av olika typer av bildelsstölder. För den enskilde bilägaren skapar stölderna ofta stora problem och oro samtidigt som de samlade skadekostnaderna i landet kontinuerligt ökar. I en serien om fyra kortfilmer berättar vi om omfattningen, de eftertraktade delarna, hälerikedjan och inte minst hur vi tillsammans kan göra det svårare för de som begår brotten.
 

Del 2 - De eftertraktade delarna

Våra bilar består av många eftertraktade delar som är relativt lätta att stjäla. Till de mest eftertraktade bildelarna hör strålkastare, airbags, navigationsutrustning och katalysatorer. I statistiken över bildelsstölder är det katalysatorerna som sticker ut mest genom den enorma ökning av stölder som skett efter 2019. Innehållet av ädelmetaller gör katalysatorerna eftertraktade av kriminella. Som bilägare finns det saker du kan göra för att försvåra för de kriminella.


Del 3 - Hälerikedjan


Det finns de som vill stjäla delar från din bil. De tjänar snabba pengar och låter andra stå för kostnaderna för skadorna de orsakar. Att stjäla delar från en bil går ofta förvånansvärt snabbt och stöldgodset är lätt att omsätta på den svarta marknaden. Stulna katalysatorer byter ägare i allt större partier. Katalysatorer som saknar märkning är inte spårbara varför det är svårt för polisen att påvisa brott. När de stulna katalysatorerna slutligen skickas till återvinning finns ingen möjlighet att skilja den illegala omsättningen av katalysatorer från den legala. Tillsammans kan vi ändra på detta. Märkning är en viktig del av lösningen.
 

Del 4 - Märkningen

Det finns olika metoder för stöldskyddsmärkning av katalysatorer. Oavsett vilken metod som används bidrar märkningen till att katalysatorn lättare kan spåras till en specifik bil. Detta gör det svårare för de som vill tjäna snabba pengar på att förstöra och stjäla från andra. En märkt katalysator är svårare att omsätta, priset blir betydligt lägre samtidigt som det blir enklare för polisen att påvisa brott. Nästa gång du lämnar in bilen på service fråga din verkstad om de kan stöldskyddsmärka din katalysator. Det gör skillnad.