28 oktober - Bilens dag!

Hurra för bilen! Idag firar vi bilens dag. Bilen är vårt främsta transportmedel både i arbete och på fritid. Utan bilen skulle vi inte ha den frihet och mobilitet vi idag tar för givet. Det skulle heller inte vara möjligt att upprätthålla en levande landsbygd utan bilen.

Över 70 procent av våra resor sker med bil, såväl personbil som med taxi eller bildelning. Utan bilen och den frihet den ger skulle ett vårt samhälle inte ha viktiga samhällsbärande funktioner som vård och omsorg i hemmet, såväl som utryckningsfordon.