BIL Sweden söker ny Teknisk samordnare

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar (www.bilsweden.se). Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 96 procent av försäljningen av nya fordon i Sverige. Vi erbjuder ett utmanande jobb med spännande kontakter inom både näringsliv och myndigheter i en bransch som står inför en stor omställning.

Vi söker en ny medarbetare som ska ansvara för frågor rörande nationella lagkrav, registrering av fordon, homologering, men även andra tekniska frågor och vissa konsumentfrågor. Arbetet innebär bl.a. att leda och delta i projekt inom dessa områden samt ge support åt våra medlemsföretag men även ansvara för myndighetskontakter. Det kan gälla allt från att driva enskilda ärenden till att starta och leda arbetsgrupper med representanter från t.ex. våra medlemmar, myndigheter, andra företag och organisationer. Branschen befinner sig i ett mycket spännande skede när vi ställer om från fossilt till förnybart samtidigt som automatiseringen och uppkopplingen av fordonen ökar.

Mycket av arbetet sker inom ramen för olika kommittéer och arbetsgrupper där våra medlemsföretag är representerade. Arbetet är mycket självständigt och kräver egen initiativ¬kraft, förmåga att formulera sig samt föra ut information och budskap. Tjänsten innebär en del resor, framförallt inrikes. 
Du bör ha en teknisk högskoleutbildning i botten, några års yrkeserfarenhet, samt gärna goda kunskaper och erfarenhet gällande fordonstekniska frågor och homologering.

För tjänsten krävs, förutom utbildning och arbetslivserfarenhet, goda kunskaper i svenska och engelska. Det ingår att följa utvecklingen inom arbetsområdena samt företräda branschen i kontakt med myndigheter, företag och organisationer. Egen initiativkraft, förmåga till samarbete och nätverkande är nödvändigt. 
Vi erbjuder dynamiska arbetsuppgifter i centrala Stockholm på Storgatan 19 i Näringslivets hus. 

För mer information kring tjänsten, kontakta:
Teknisk chef Anders Norén, tfn 076-145 00 47

Skicka din ansökan till anders.noren@bilsweden.se 
Ansök senast den 3 september 2021