Betänkandet ”Vägen till självkörande fordon” – en bra grund men nu krävs internationell harmoniering

Fordonsindustrin genomgår en omfattande omvandling med stora investeringar när fordonen blir allt mer uppkopplade, elektrifierade och automatiserade. I går lämnades utredningen, Vägen till självkörande fordon, över till regeringen. BIL Sweden, som deltagit i det förberedande arbetet, välkomnar utredningen och Sveriges ambition med att i så stor utsträckning som möjligt ska bejaka en snabb introduktion av automatiserade fordon. Både det svenska och det internationella regelverket måste justeras och nya regelverk måste kompletteras för att möta den tekniska framgången. Frågan är vad som krävs för att regelverken ska hänga med den tekniska utvecklingen? Det är en av frågorna som idag kommer att ställas på BIL Swedens seminarium om vägen till självkörande fordon.

- Sverige måste vara drivande och påverka de internationella regelverken för att möjliggöra högre automatiseringsnivå. Det är angeläget att detta arbete snabbt kommer igång så att samhället får dra fördel av den nytta de automatiserade fordonen ger i form av högre trafiksäkerhet, lägre miljöpåverkan och mindre trängsel. Automatiserade fordon frigör även tid för föraren och möjliggör mobilitet för fler individer, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

- Det är viktigt att vi undanröjer hinder som finns i det befintliga regelverket, men vi behöver även ta fram ett nytt regelverk som möjliggör automatisering. Här är fordonstillverkarna gärna med och bidrar till konstruktiva lösningar. Fordonstillverkarna är verksamma på en global marknad. Det är därför viktigt att resan inte tar slut nu i och med att utredningen är överlämnad till regeringen, utan att vi får ett globalt harmoniserat regelverk. Här behöver Sverige ta sats och agera, avslutar Jessica Alenius.

För mer information vänligen kontakta Jessica Alenius, vice VD, 070-235 63 19.