Fortsatt minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka. Utsläppen januari-juli 2016 från nyregistrerade bilar var i genomsnitt 4,6 gram/km lägre* än samma period 2015. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige.

En bidragande orsak till detta är att Sverige ligger på andra plats i världen vad gäller andelen laddbara bilar (laddhybrider och rena elbilar) som andel av nyregistreringarna. Dessutom ligger Sverige etta vad gäller andel biodrivmedel i Europa. Den uppgår till cirka 15 procent, att jämföras med EU där den genomsnittliga andelen är cirka 5 procent (siffror från 2015).

- Det är mycket glädjande att koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar minskar för varje år. En ökad andel elbilar och laddhybrider är en viktig faktor när det gäller att minska nya bilars koldioxidutsläpp, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

- De beslutade målen för vägtrafikens koldioxidutsläpp (EU:s mål och riksdagens beslutade mål att utsläppen 2050 ska vara netto-noll) kommer att klaras av vägtrafiken, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

*Nivån januari-juli 2016 var 124,3 gram/km.

CO2 minskning.JPG