WLTPFakta.se

Den 1 september 2018 infördes en ny testcykel (WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) för alla nya personbilar, bussar under 5 ton och lätta lastbilar i lättaste kategorin. Syftet med den nya testcykeln är att få ett bättre och robustare regelverk i syfte att bättre spegla bränsleförbrukningen och utsläpp.

BIL Sweden har arbetat fram en ny webbsida som på ett enklare sätt försöker förklara vad den nya körcykeln innebär och vilka effekter den får.

All information hitta ni på www.wltpfakta.se