Omfattande säkerhetsarbete gör gasfordon trygga

Med den senaste tidens medierapportering kan man få intrycket att det ofta sker olyckor med gasfordon. Så är dock inte fallet. BIL Sweden tillsammans med Energigas Sverige har tagit fram ett Fakta-PM kring Gasfordon.

Idag rullar drygt 55 000 gasbilar på våra vägar. Inte en enda person har omkommit av gasbilar i Sverige under de 30 år de funnits. Sedan fordonsgasdrivna bilar introducerades i Sverige i mitten av 1980-talet inträffade den första mer omfattande olyckshändelsen med en sådan bil i Linköping den 4 maj 2015.  Därefter har ytterligare åtta liknande händelser inträffat med fordonsgasdrivna bilar.

Dokumentet hittar ni nedan för nedladdning.

För mer information kontakta:
Ulf Svensson, Teknisk samordnare, Bil Sweden: 072-726 17 91, ulf.svensson@bilsweden.se