Olyckligt att M+KD drar ned stöd till hemmaladdning

Riksdagen kommer idag den 18 december att rösta och sannolikt säga ja till M och KDs gemensamma budgetmotion för 2019 när det gäller utgiftsområdet för miljö- och naturvård. De nedskärningar som planeras gäller främst anslag till specifika projekt som Naturvårdsverket hanterar, exempelvis Klimatklivet och bidraget till privatpersoner för att installera laddstation hemma. Vi är medvetna om att justeringar behöver genomföras så att varje satsad klimatkrona gör största möjliga nytta. Det som Moderaterna och Kristdemokraterna däremot har missat är det signalvärde en planerad neddragning av stöden ger. Det riskerar tyvärr att slå hårt mot elektrifieringen av fordonsflottan, vilken är nödvändig för att vi ska nå våra klimatmål.

Fordonsindustrin går nu igenom stora förändringar som kommer att påverka alla bilanvändare oberoende om du äger, leasar eller nyttjar en bildelningstjänst. Det handlar om skiftet mot mer hållbara drivmedel, mot mer automatiserade fordon, på sikt självkörande fordon samt delningsekonomin. Den snabbaste förändringen under de närmaste åren kommer att vara omställningen mot andra drivlinor och då framför allt elektrifieringen. Det beror främst på det ökade produktprogrammet som kommer. Fram till idag har vi haft ett begränsat utbud av rena elbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller. Inom de närmaste två åren förväntas över 100 nya laddbara bilar att sättas på marknaden. Vi kan alltså snart vänta oss en ketchupeffekt av laddbara bilar på marknaden.

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår istället ett nytt teknikneutralt stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur längs våra vägar. Stödet ska inte begränsas till enbart batteridrivna fordon utan även omfatta exempelvis tankstationer för vätgas- och bränslecellsdrivna fordon. En utbyggnad av laddinfrastruktur längs våra stora vägar är viktigt och vi ser positivt på denna teknikneutrala hållning.

Däremot är vi djupt oroade över att stödet till laddinfrastruktur där bilen ”sover” försvinner eftersom laddning oftast sker vid bostaden eller på arbetsplatsen.

Marknaden behöver fortsatt ha bidrag till att stödja möjligheten för att få en säker laddning, dvs att installationen av laddboxar sker där bilarna ”sover”, samt att installationen utförs av ett elinstallationsföretag. Fordonsindustrin har ett stort ansvar för att informera om säker laddning och att sätta attraktiva produkter på marknaden, men hela ekosystemet med fordon, styrmedel och säker laddning måste gå i takt. Dessutom vore det djupt olyckligt, ur ett trovärdighetsperspektiv, för svenska bilkonsumenter om stödet försvinner. De statliga satsningarna på etanolen som drivmedel som sedermera rycktes undan snabbt är ett exempel vi vill undvika.

Omställningen pågår i hela världen och Sverige är ett av de länder där elektrifieringen har kommit längst som ett led att minska våra utsläpp. För att fortsätta denna framgångssaga så behöver utbudet av laddbara fordon gå i takt med infrastrukturen och andra styrmedel. Nu finns det risk att vi går i otakt vilket varken gynnar bilkonsumenterna eller Sveriges klimatmål.

Anna Henstedt, laddinfrastrukturansvarig, BIL Sweden

Läs artikeln på SvD hemsida. Klicka här.