Naturvårdsverket backar - Industrin har följt regelverket

Naturvårdsverket rättar nu sin tidigare felaktiga beskrivning och bekräftar att bilindustrin hanterar processen rätt och uppfyller lagkraven vad gäller att nermalda bilar får räknas som materialåtervinning.

Sveriges Radio har under hösten rapporterat om att bilindustrin inte följer regelverket när man redovisar materialåtervinning efter att en bil skrotats. Nu backar Naturvårdsverket och medger att industrin följt regelverket vad gäller deponitäckning. Lyssna till inslaget i Sveriges Radio här. 

Läs även tidigare notiser som vi tidigare skrivit i ämnet här.