Miljözoner - vad gäller?

Regeringen har fattat beslut om miljözoner. Beslutet innebär att kommunerna från år 2020 har möjligheten att införa miljözoner även för lätta fordon.

BIL Sweden har tagit fram ett Fakta-PM om beslutet och om vad det innebär. Nedan hittar ni Fakta-PM:et för nedladdning.