Med gummihjul kommer framtiden snabbare

Planerna på att förlänga Spårväg City ut till Ropsten är lagda på is av landstinget i Stockholms län. Ett bussystem kan möta resebehovet snabbt och effektivt.

Med skenande kostnader för kollektivtrafiken, både vad gäller investeringar och drift, har politikerna nu valt att markera genom att dra ner landstingets budget. För Norra Djurgårdsstaden finns för tillfället inga andra planer på effektiv kollektivtrafik, vilket många hade förväntat sig. Om landstinget och staden nu passar på att tänka om, så finns ett alternativ som kan svara upp mot resandebehovet i närtid, till en betydligt lägre prislapp än de fem miljarder som spårvägens förlängning beräknades kosta. Ett bussystem med hög kapacitet kan vara på plats på lika kort tid som det tar att skriva ”BUSS” i gatan och köpa nya dubbelledsbussar. En successiv prioritering av trafiken och utveckling av systemet kan ske under tiden som det är i drift. Bussar kan även trafikera ut på Lidingö utan byten, om så önskas. Varannan buss kan fortsätta mot Kungsholmen dit reseflödet beräknas bli lägre.

Kostnadsmedvetenheten är en bra början. Respekt för stockholmarnas tid och kunskap om möjligheterna med dagens BRT-lösningar borde leda till slutsatsen att med gummihjul och lite målarfärg kan man slå världen med häpnad!