"Krav på biltillverkarna måste samordnas inom EU"

"Om Sverige börjar ställa egna krav så riskerar detta att försena och fördyra den tekniska utvecklingen vilket till syvende och sist drabbar Motormännens medlemmar." BIL Swedens Vice VD, Jessica Alenius, svarar Motormännen på DN-debatt.

Motormännen skriver att biltillverkarna ska ställas till svars för att åtgärda utsläpp på bilar i trafik och att Transportstyrelsen är helt handlingsförlamad. 

Motormännen inser inte att det finns två sidor av myntet. Den ena sidan handlar om manipulation, vilket vi tar helt avstånd från. Den andra sidan av myntet handlar om att biltillverkarna följer ett föråldrat regelverk med en testprocedur som leder till att bränsleförbrukningen och utsläppen oftast är högre i verklig körning än vad testproceduren visar. Detta ska inte förväxlas med manipulation vilket Motormännen gör då de beskyller biltillverkaren för felaktiga utsläpp och kräver att de ska ställas till svars av myndigheterna.

Fordonstillverkarna arbetar intensivt med att minska utsläppen, såväl klimatgaser som hälsovådliga emissioner. Kraven på utsläppsnivåerna sätts av den europeiska lagstiftningen, där nivåerna mäts enligt en testcykel. Att följa ett regelverk som leder till avvikelser vid verklig körning är inte ett lagbrott även om utsläppen är högre än bilens certifierade värde.

Syftet med testcykeln är att alla bilmodeller kan jämföras med varandra och över tid, äpplen jämförs med äpplen. Det är samma testprocedur för alla. Testproceduren är repeterbart vilket är a och o vid all testverksamhet. Inom vissa givna betingelser utförs testet, exempelvis viss given körcykel, viss temperatur och luftfuktighet. Detta unika driftsfall som testet återspeglar är bara ett exempel på oändligt många driftsfall som sedan sker i verkligheten. Testproceduren som fordonstillverkarna i dag ska leva upp till härstammar från 80-talet. Det har visat sig att denna testprocedur är alltför snäv och inte speglar den verkliga körningen på ett aptitligt sätt samtidigt som den tekniska utvecklingen av fordonen har sprungit ifrån testet. Det leder till skillnader mellan test och verklighet.

För att komma till rätta med problemet som Motormännen pekar på – att bränsleförbrukningen och utsläppen är högre än bilens certifierade värde så ersätts dagens testprocedur nu stegvis med ett tuffare regelverk. Dessutom tillkommer ett nytt typgodkännandetest där bilarna provas i verklig körning med mobil avgasmätningsutrustning. Detta kommer att leda till ett mer robust och transparant regelverk och syftar till att spegla bränsleförbrukning och utsläpp på ett mer verkligt sätt. De nya regelverken har arbetats fram under flera år och fordonstillverkarna har själva varit med i detta arbete. Vi är medvetna om att regelboken måste ändras – och den förändringen sker nu.

Motormännen anser att myndigheter och politiker måste ställa relevanta krav på biltillverkare och bilimportörer. De krav som ställs måste vara harmoniserade inom EU. Om Sverige börjar ställa egna krav så riskerar detta att försena och fördyra den tekniska utvecklingen vilket till syvende och sist drabbar Motormännens medlemmar.

Länk till DN-debatt.