Inför en ny tillfällig nedsättning av förmånsvärdet för att nå klimatmålen

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har beslutat och aviserat om flera nya förslag för fordonsmarknaden i Sverige under 2021. Bland annat vill man försämra för förmånsbilarna från den 1 juli 2021. BIL Sweden presenterade i november en samlad konsekvensanalys om vilka effekter alla dessa förslag skulle få. Vi förstår syftet med regeländringarna, men ser en stor risk att den positiva utvecklingen av laddbara bilar nu bromsas upp och därmed försenar klimatomställningen. För att det inte ska ske presenterar vi nu ett nytt förslag till förändringar i tjänstebilsbeskattningen.

- Det är olyckligt att regeringen, mitt under en pandemi och just nu när omställningen mot elektrifiering har tagit fart med nya modeller mot fler målgrupper, vill försämra möjligheten till omställning. Vi föreslår till Januaripartierna att de inför en ny tillfällig nedsättning av förmånsvärdet, men endast för laddbara bilar och gasbilar under tre år. Det skulle mildra effekterna av de höjda förmånsvärdena och stimulera främst elbilar. Den nya tillfälliga nedsättningen skulle innebära för elbilar 30 000 kronor och för laddhybrider och gasbilar 15 000 kronor i sänkt förmånsvärde, säger Mattias Bergman VD på BIL Sweden. 

Januaripartiernas förslag innebär att två delbelopp i schablonberäkningen av förmånsvärdet ändras, det prisrelaterade och det ränterelaterade beloppet. De övriga delarna i schablonen är oförändrade. Det gäller även nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen av förmånsgrundande pris, som precis som tidigare ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil. Lägg därtill att den tillfälliga nedsättningen med 40 procent av förmånsvärdet upphörde från den 1 januari i år, max 10 000 kronor, för alla miljöbilar. Då Bonus-malussystemet också justeras från 1 april med bland annat höjd malus för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökar även förmånsvärdet, då fordonsskatten utgör en av delarna i schablonberäkningen. 

- Vi förstår regeringens argumentation om att utjämna kostnaden för att äga en privatägd bil kontra tjänstebil. Men vi måste komma ihåg att det är tjänstebilsmarknaden som driver teknikutvecklingen och skyndar på omställningen mot elektrifieringen. Utan elektrifieringen kommer vi inte att nå våra klimatmål, fortsätter Mattias Bergman. 

- Sammantaget ser vi med stor oro över de förändringar som Januaripartierna vill genomföra på fordonsmarknaden. Ska vi klara våra gemensamma klimatmål måste vi bygga laddinfrastruktur och  hålla i rätt styrmedel. När förändringar behöver göras måste de ske stegvist och vid rätt tidpunkt. Drygt 32 procent av alla personbilar som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Med det är vi bäst i EU. Vi måste hålla i den positiva trenden nu, avslutar Mattias Bergman. 

BIL Swedens PM hittar ni längst ned på sidan samt den presentation som användes vid webbinariet den 20 januari 2021. Dagens webbinarium ser ni på på www.facebook.com/bilsweden 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, 070-810 78 86.