Helldén har fel om dieselbilar

BIL Swedens VD Mattias Bergman och Vice VD Jessica Alenius svarar Daniel Helldén på Dagens Industris debattsida bla om att den förnybara dieseln behövs för att klara Sveriges klimatmål.

Elektrifieringen tillsammans med automatiseringen och effektiviseringen av bilanvändandet gör att fordonsindustrin är mitt uppe i en stor omställning. Sverige och i synnerhet Stockholm har stora möjligheter att gå före då vi har bra förutsättningar med en stor andel förnybar el och IT-vänliga konsumenter. 

Men det räcker inte med att fordonsindustrin utvecklar produkterna. Infrastruktur för både laddning och biodrivmedel måste byggas samtidigt som rätt styrmedel för köp och nyttjandet av dessa fordon måste på plats. Det är ett nytt ekosystem som växer fram där hela systemet måste gå i takt. 

Inom ett par år bedömer vi att 30 procent av nybilsförsäljningen kommer att vara laddbara bilar. Problemet är att en stor andel laddbara bilar exporteras till Norge. Den svaga kronkursen är en förklaring, en annan är att vi saknar styrmedel som premierar nyttjandet av en laddbar bil. Till exempel borde parkeringsavgifterna anpassas efter fordonets miljöegenskaper. Får vi inte rätt styrmedel kommer vi inte kunna bygga upp någon andrahandsmarknad av laddbara bilar. 

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) skriver på Di Debatt 2/5 att förbränningsmotorn måste fasas ut. Men förbränningsmotorn i sig utgör inget klimathot. För att klara klimatmålen till 2030 behöver vi biogas och flytande biodrivmedel där de energieffektiva dieselbilarna, som alltmer körs på en ökad andel biodrivmedel i bränslet, är en viktig pusselbit. 

De laddbara bilarna har sitt starkaste fäste i våra storstäder, där är också laddinfrastrukturen som mest utbyggd. Bilar med en förbränningsmotor har en plats i omställningen men olika applikationer och geografi möter olika behov och i Stockholm där avstånden är korta fungerar en laddbar bil utmärkt. 

När det gäller dieselbilar och beräkning av utsläppen enligt den nya testcykeln, WLTP, så gäller samma nya regelverk för alla bilar. Dieselbilarna släpper inte ut mer än vad bensinbilarna gör eller gjorde. Dieselbilen är inte sämre i dag i det nya regelverket än vad den var igår med det gamla regelverket. Tvärtom så uppfyller nya dieselbilar de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt. 

Vi ser fram emot en ökad dialog om hur vi ska nå våra mål och minska våra utsläpp. Att förbjuda en viss teknik försvårar och försenar omställningen. Det vinner ingen på och klimatet är den stora förloraren. 

Länk till Dagens Industris debattsida klicka här