Förändrade reseavdrag

BIL Sweden har sammanställt ett dokument med information kring reglerna för de nya reseavdragen.