Fakta om Bonus-Malus

Regeringen presenterade den 3 september ett Bonus-malussystem, en förändring av fordonsskatten, för nya lätta fordon som är tänkt att träda ikraft den 1 juli 2018. Förslaget kommer i sin helhet att presenteras först den 20 september i samband med Budgetpropositionen. BIL Sweden har tagit fram ett fakta-PM om vad förslaget innebär och dess konsekvenser.

Detta förslag är det tredje förslaget till Bonus-malussystem i syfte att premiera bilar med låga utsläpp och straffa bilar med höga utsläpp. Tyvärr riskerar förslaget att kraftigt bromsa den positiva utveckling som vi ser när det gäller minskade koldioxidutsläpp från såväl nya fordon som hela fordonsflottan, samtidigt som nybilsförsäljningen riskerar att stanna av och därmed minska förnyelsen av Sveriges fordonsflotta.

Nedan hittar ni fakta-PM:et för nedladdning.