Fakta i dieseldebatten

Debatten kring dieselbilens framtid har den senaste tiden diskuterats friskt. Men vad gäller egentligen och vad betyder alla förkortningar? BIL Sweden har tagit fram ett fakta-PM kring dieseln i syfte att bringa mer klarhet i debatten.

Förkortningarna - vad betyder de?
- PM = Particulate Matter, är små partiklar. Dessa kan uppstå naturligt vid vulkanutbrott, sandstormar, då pollen sprids eller vid gräs-eller skogsbränder. 90 procent av alla partiklar i luften skapas genom naturens egna processer. PM kan också skapas av människor genom förbränning av drivmedel, fyrverkerier, eldning i värme- och kolkraftverk eller andra industriella produkter eller spridas vid byggarbeten. Omkring tio procent av alla partiklar har uppkommit till följd av mänskliga aktiviteter.

- NOX = Kväveoxider, är en förening av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Kväveoxider bildas naturligt genom mikrobiologiska processer och genom kosmisk strålning, t.ex. röntgenstrålning. Flygplan, konstgödning, och dieselutsläpp skapar kväveoxider som skadar ozonskiktet.

- HVO = Hydrerade Vegetabiliska Oljor, är ett fossilfritt bränsle för en dieselmotor. HVO kommer i olika kvalitéer och kan ersätta fossil diesel upp till 100 procent. 

- AdBlue, är en klar vätska som till en tredjedel består av Urea (CONH22) i avjoniserat vatten. Vätskan sprutas in i tanken med ett SCR-system. Tack vare tillsatsen klarar en SCR-katalysator av att omvandla farliga NOx-utsläpp till kväve och vattenånga.

- SCR= Selective Catalytic Reduction, är en typ av katalysator. Detta system kommer från kolkraftsindustrin och finns sedan länge i dieseldrivna lastbilar. AdBlue-vätskan minskar utsläppen med 80 procent eftersom den vid upphettning omvandlas till ammoniak och koldioxid. Ammoniaken (NH3) och kväveoxidpartiklarna (NOx) i sin tur når SCR-katalysatorn omvandlas de till kväve och vattenånga. Merkostnaden att montera detta på en personbil är drygt 25 000–30 000 kronor.

Regelverk i Sverige respektive Europa
- BIL Sweden har gått igenom en inventering ACEA har gjort angående aviserade skärpningar av utsläppszoner i EU 28-länderna samt i Norge. ACEA är den europeiska organisationen för biltillverkare och i deras underlag ”Diesel Restrictions in Urban Low Emission Zones” (LEZ) redovisas hur utsläppen ser ut idag i de städer som har implementerat LEZ-restriktionerna. Restriktionerna är överlag mer långtgående gentemot dieselbilar men det är viktigt att poängtera att de dieselbilar som drabbas gäller Euro 4 och äldre. Euro 4 är en äldre klass bilar som endast uppfyller de krav som blev obligatoriska inom EU 2006. Euro 4-dieslar blir förbjudna i flertalet europeiska storstäder mellan åren 2018–2021. Mer information finns på hemsidan http://urbanaccessregulations.eu/ Hemsidan låter användaren söka på stad och fordon för att få information om vilka miljözoner som gäller just nu och vilka förändringar som står för dörren. 

- Följande länder har inga restriktioner för fordonstrafik i städer: Kroatien, Cypern, Estland, Litauen, Slovakien och Luxemburg. 
- Följande länder har restriktioner som inte är baserade på miljözoner: Bulgarien, Ungern, Irland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Slovenien. 
- Följande länder har restriktioner som enbart är baserade på miljözoner: Danmark* och Portugal.
- Följande länder har restriktioner som är baserade på bland annat miljözoner: Belgien*, Tjeckien*, Frankrike*, Tyskland*, Grekland*, Italien*, Nederländerna*, Norge*, Spanien*, Sverige*, Storbritannien*, Finland och Österrike.
* strängare villkor för dieselfordon. 

- De klasser som möter högre miljökrav är Euro 5 och Euro 6. Inom svenska miljözoner måste tunga dieselfordon idag hålla Euro 5 som minimistandard. Efter den 1 januari 2021 krävs att tunga dieselfordon håller Euro 6-standard. I Sverige har vi en förhållandevis modern bilpark med dieselmotorer jämfört med mellan och södra Europa. Anledningen till detta är att dieselmotorer inte efterfrågades av svenska bilköpare förrän cirka sju till åtta år sedan. Således tillhör lejonparten av den rullande dieselparken (75 till 80 procent) klasserna Euro 5 eller Euro 6. För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten på 70-talet släppte ut lika mycket av de reglerade hälsofarliga utsläppen som 100 nya bilar gör idag. Se graf nedan. 

- När man köper en ny tvättmaskin eller kylskåp är de markerade med färger från rött till grönt avseende vatten o elförbrukning. På samma sätt kan man se på en EURO klassning av dieselmotor där Euro 5 är ljusgrön o Euro 6 mörkgrön = miljöbästa val.

- En del städer har gått så långt att man aviserar totalförbud för förbränningsmotorer men dessa skärpningar ligger åtskilliga år fram i tiden. Dagens konsumenter ska inte vara oroliga för att köpa en ny Euro 6-klass diesel.

EUR klasser.jpg

Miljözoner
- Miljözoner finns idag i åtta svenska städer från Umeå till Malmö. Transportstyrelsen har föreslagit att kommuner får införa egna, hårdare, regler från 2020. I Stockholm innebär förslaget att varken äldre diesel- eller bensinbilar får köra i innerstaden. Detta gäller inte de Euro 6-bilar som säljs i bilhandeln idag. Svenska kommuner måste, med detta sagt, vara försiktiga med att införa ett annat regelverk än resterande EU.

- Onsdagen den 2/8 meddelades under presskonferensen i Tyskland om dieselbilens framtid meddelades att Volkswagen, Daimler och BMW ska uppgradera mer än 5 miljoner dieselbilar i Tyskland, varav Volkswagen ska stå för uppgraderingen av mjukvara i 2,5 miljoner bilar. Det finns också uppgifter om att bilindustrin och staten tillsammans ska starta en fond som ska gå till regionernas framtida miljö- och infrastrukturella utmaningar. Varken politikerna eller fordonstillverkarna i Tyskland vill se ett dieselbilsförbud.

Hur ser nybils- och begagnatmarknaden ut för dieslar idag?
- Det råder generell brist på begagnade bilar i Sverige –även när det gäller dieselbilar. Övriga EU efterfrågar begagnade el, hybrid, gas o dieslar från Sverige enär de är så rikligt utrustade vilket skapar ännu större sug på begagnatmarknaden. Den därmed låga kapitalbindningen för återförsäljares begagnat lager är således också mycket gynnsam.

Lånebubbla som en privatekonom varnar för?
- 60 procent av nyregistreringarna sker på en juridisk person där restvärdet är garanterat av leasegivaren. Lageromsättningshastigheten är rekordsnabb med traditionellt mått mätt, 60 dagar jämfört med tidigare 90 dagar. Månad efter månad slår nybilsförsäljningen rekord. Även försäljningen av begagnade bilar går mycket starkt, i nuläget är det brist på begagnade bilar. Konsumenter vill inte bara ha en bil, de vill ha en miljövänlig bil och ännu finns det en brist på marknaden vad gäller begagnade miljövänliga bilar.

Vågar man köpa en diesel idag?
- Definitivt ja! Dieselmotorn är en suverän maskin med både hög verkningsgrad och prestanda. Med ny teknik blir den renare för varje år. Varannan bil som har sålts hittills under 2017 är en dieselbil. Flest dieselbilar säljs i norra Sverige. I och med att reglerna skärpes inom EU kommer den nya tekniken (SCR-katalysatorer exempelvis) även monteras i mindre personbilar som därmed blir dyrare men med mindre miljöpåverkan.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.