E10 införs den 1 augusti och blir den nya standardbensinen

I samband med att reduktionsplikten höjs från 4,2 procent till sex procent den 1 augusti 2021 introduceras E10 som ny bensinkvalitet på den svenska marknaden och blir därmed den nya standardbensinen. E10 som redan finns i 14 andra länder inom Europa bidrar till att minska koldioxidutsläppen och är ett viktigt steg i att nå Sveriges klimatmål. De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10.

Klicka här för att läsa fordonslistan
Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar


Reduktionsplikten för bensin höjs den 1 augusti till sex procent och till 26 procent för diesel. Detta innebär att Sverige får en ny standardbensin som innehåller upp till tio procent etanol. Reduktionsplikten beslutas i Riksdagen och är ett styrmedel för drivmedelsbolagen att sänka koldioxidutsläppen från bensin och diesel och uppnå klimatmålen. Branschen står enad i omställningen till klimatneutral konkurrenskraft och arbetar med att uppnå de åtaganden som man gjort inom ramen för Färdplanen tillsammans med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.


-Det är positivt att E10 nu även introduceras i Sverige från den 1 augusti. E10 är ett av flera viktiga verktyg för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. E10 blir en viktig faktor för att nå våra gemensamma klimatmål, säger Ebba Tamm, Expert produkt och miljö på Drivkraft Sverige.  
De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10. Ca 94 % procent av alla bensindrivna bilar är godkända för körning på E10 som blev ett lagkrav för bilar producerade från 1 januari 2011. 

- Bilägare i Sverige behöver inte vara oroliga för att inte kunna köra på E10, utan ca 94 % är godkända. De äldre bilar som inte kan köras på E10 kommer att köras på E5. BIL Sweden och Drivkraft Sverige kommer på respektive hemsidor att publicera en lista över vilka bilar som kan köras på E10, säger Anders Norén, teknisk chef BIL Sweden.  

E10 är den nya blyfri 95 standardbensinen, men det kommer också finnas en kvalitet med E5 för de fordon som behöver köra på det. Var man tankar E5 kan man läsa om på drivmedelsbolagens hemsidor.
E10 och finns sedan tidigare på marknaden i 14 andra länder i Europa; Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Ungern, Rumänien och Slovakien.

För ytterligare information kontakta:
Ebba Tamm, Expert Produkt och Miljö Drivkraft Sverige, mobil:073-381 80 82, ebba.tamm@drivkraftsverige.se
Anders Norén Teknisk Chef BIL Sweden, mobil:076-145 00 47, anders.noren@bilsweden.se
Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige, mobil:070-667 30 19, sofie.quant@drivkraftsverige.se