Dumpade bilar är ett miljöproblem, men det finns en enkel lösning!

Tillsammans med ett antal organisationer i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmanar vi till att låta Transportstyrelsen genomföra det förslag som de och Trafikverket lade fram tidigare i år gällande hantering av avställda bilar.

BIL Sweden, tillsammans med Stena Recycling, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, BilRetur, Lantbrukarnas Riksförbundoch Håll Sverige Rent uppmanar i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth att ge Transportstyrelsen uppdrag att utföra det förslag som de, tillsammans med Trafikverket, tidigare presenterat. 

Många bilar blir dumpade på allmän plats, utmed vägar, på parkeringsytor eller i naturen. Detta innebär stora kostnader för samhället och för miljön. Uttjänta bilar är en resurs som ska tas tillvara. Bristerna i systemet innebär att möjligheter öppnas för illegal handel och en omfattande miljöförstöring i Sverige. 

Vi föreslår att man höjer vägtrafikregisteravgiften med 20 kronor per fordon årligen. 20 kronor är en låg avgift och uttaget av avgiften möjliggörs av att befintliga system och rutiner hos Transportstyrelsen, används i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som det är ett stort antal fordon som belastas av kostnaden. Avgiften skulle kunna användas till flertalet åtgärder, som att samla in uttjänta bilar eller förebyggande åtgärder som insamlingskampanjer.  

Hela skrivelsen finns att ta del av längst ned under "Filer". 

För mer information, kontakta Anna Henstedt: 070-235 60 53.