Den levande staden

Vad krävs för en levande stad? Har du funderat på hur staden skulle se ut utan transporter? Överfyllda soprum, tomma varor på hyllorna eller barnfamiljen som inte får vardagen att gå ihop utan bilen. Alla transportslag behövs för en levande stad! #vardagstransporter #levandestad