Debatten om diesel har varit väldigt onyanserad

De senaste åren har vi i Sverige haft en alldeles för onyanserad debatt kring dieseln. I Auto Motor & Sport förklarar Jessica Alenius varför det är så viktigt att satsa på förnyelsebar diesel för att vi ska klara de högt uppsatta klimatmålen till år 2030.

Nya dieselbilar idag uppfyller Euro6-kraven och flertalet har redan AdBlue-teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Vi måste idag få en mycket mer nyanserad debatt kring dieseln.

Läs hela intervjun med Jessica Alenius här