Dagens gröna knapp hämmar utvecklingen av laddbara bilar

Idag röstar riksdagen om att höja förmånsvärdena för tjänstebilsägare med i snitt 25 procent. Förslaget väntas gå igenom med hjälp av den gröna knappen i riksdagen. Paradoxalt nog en färg som vi starkt förknippar med omställning och förnyelse. Tyvärr leder den gröna knappen denna gång till att försämra för omställningen av laddbara fordon.

Var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil, dvs en laddhybrid eller en elbil. Vi är bäst i EU och på en tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar.

- Tyvärr ser vi att den positiva utveckling vi har haft när det gäller laddbara bilar kommer att bromsas upp på grund av de förändringar som regeringen och samarbetspartierna nu inför, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Regeringen och samarbetspartierna vill att Bonus-malussystemet ska vara det miljöstyrande styrmedlet och inte förmånssystemet. Det är förklaringen till att den tillfälliga nedsättningen av förmånssystemet slopades den 1 januari i år och att man höjer förmånsvärdena den 1 juli i år. Tyvärr kompenseras inte dessa förändringar fullt ut i Bonus-malussystemet. Visserligen har man höjt bonusen för elbilar från 60 000 kronor till 70 000 kronor, samtidigt som bonusen för laddhybrider har sänkts med i genomsnitt 10 000 kronor. Trots att det är laddhybriderna som är inkörsporten för elektrifieringen av fordonsflottan. Laddhybriderna utgör över två tredjedelar av de laddbara bilarna.

Under 2020 var närmare 70 procent av de laddbaras nyregistreringar på företags- eller privatleasing. Nyregistreringarna på företag, består av både företagsbilar och förmånsbilar/personalbilar som den anställde får nyttja för privat bruk. Dessa fordon är till stor del ett arbetsverktyg. Dessa företagsköp löper i regel på tre år och förmånsbilarna utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar samt förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden i nästa steg där fler målgrupper kan nyttja dem.

- Vi beklagar att en riksdagsmajoritet idag väljer att trycka på den gröna knappen och därmed försämra möjligheterna till den omställning som vi alla strävar emot. Om branschen utvecklar nya fordon men att det finns brister i laddningsinfrastrukturen och fel styrmedel från politikerna så kommer vi inte att lyckas. Elektrifieringen handlar inte bara om ett teknikskifte, det är ett systemskifte som måste till och hela ekosystemet måste gå i takt, men just nu springer regeringen och samarbetspartierna i fel riktning, i otakt och med dålig tajming, avslutar Mattias Bergman. 

Mattias Bergman, VD BIL Sweden