Bränsleförbrukning i verkliga livet

Vi bilägare har granskat bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nya bilar. Enligt tidningen stämmer de officiella utsläppssiffrorna inte alltid överens med verkligheten och sedan 2009 har felmarginalerna ökat.

Officiell bränsleförbrukning
För alla nya personbilar som säljs inom EU måste officiella mätvärden för bränsleförbrukning anges. Förbrukningen mäts enligt en fastslagen körcykel för stadskörning, blandad körning och landsvägskörning och anges i liter per 100 kilometer. Syftet med de officiella värdena för bränsleförbrukning är att det ska gå att jämföra olika bilar på ett likvärdigt sätt när det gäller hur mycket bränsle de drar. För att uppnå sådan jämförbarhet testas alla bilar på ett standardiserat sätt i laboratoriemiljö. Generellt hamnar förbrukningen på en lägre nivå än vid verklig körning.

Verklig bränsleförbrukning
En bils bränsleförbrukning utanför laboratoriet, dvs. i verkligheten, påverkas i mycket hög grad av vägförhållanden, körsätt, klimat, bilens kondition, hastighet, däck och last, men även värme, eluppvärmda stolar, belysning, fläkt, radio och AC. Skillnaden mellan en bils faktiska bränsleförbrukning och genomförda tester under kontrollerade förhållanden kan i vissa fall vara upp till 30 procent enligt Konsumentverket.

Bra vägledare för konsumenten
Det är viktigt att komma ihåg att de värden som deklareras vid ett officiellt laboratorietest inte bör likställas med verklig bränsleförbrukning. Däremot är det officiella testet en bra vägledare för konsumenten vid jämförelse mellan olika bilmärken och bilmodeller.

Konsumentverket
I den sk Nybilsguiden som Konsumentverket tar fram informerar man om bilars officiella och verkliga bränsleförbrukning. Nybilsguiden ger en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden och är framtagen i enlighet med EU-direktivet (1999/94/EG). Biltillverkarna har sedan 1978 års modell lämnat uppgift om personbilarnas bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer. Klicka här för att läsa om bilars bränsleförbrukning på Konsumentverkets hemsida. Där står bla att läsa ”I vissa fall kan skillnaden mellan testvärden och värden vid vardaglig körning vara upp till 30 procent.”

Ny mätmetod
Den körcykel som används för testerna inom EU håller på att ses över. Tanken är att försöka utforma den så att testvärden och verklig förbrukning stämmer överens betydligt bättre. Önskvärt vore det då om alla världens biltillverkare genomgår samma test, vilket är på gång med ”World harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) och skulle gagna konsumenten. Fordonsbranschen välkomnar en sådan utveckling. Skarpt förslag väntas komma under 2015.