Bonus-malus-systemet försenar förnyelse av bilparken

Regeringen planerar att införa ett bonus-malussystem för personbilar, lastbilar och bussar upp till 3,5 ton i syfte att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Förslaget riskerar att bli kontraproduktivt och istället bidra till ökade koldioxidutsläpp.

Det ska alltid vara attraktivare att välja en bil med lägre klimatpåverkan ur skattesynpunkt oavsett om den är upp till tre år gammal eller äldre. Ett bonus-malussystem behöver säkerställa att både nybilsmarknaden och andrahandsmarknaden fungerar. Regeringens förslag riskerar därmed att bli kontraproduktivt.

Regeringen planerar att sjösätta systemet från och med 1 juli 2018. EU har beslutat att införa en ny metod för mätning av koldioxidutsläpp (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) den 1 september 2018. Syftet med den nya körcykeln är att på ett bättre sätt kunna spegla den verkliga bränsleförbrukningen. Regeringen skriver själva att det inte med säkerhet går att fastställa vilka effekter detta kommer att ha på utsläppsvärdet och sedermera på skatten. Trots det har regeringen räknat med att WLTP i genomsnitt leder till tio procent högre koldioxidvärden per kilometer jämfört med nuvarande system, vilket i sin tur leder till i genomsnitt tio procent högre årlig fordonsskatt. ACEA (fordonstillverkarnas organisation i Europa) räknar istället med en ökning mellan fem och 30 procent, dvs i värsta fall ökar den årliga fordonsskatten med ca 30 procent.

Regeringen bör därför tänka om och flytta fram införandet till dess att vi vet vilka värden den nya testcykeln ger och vilka konsekvenserna blir. Annars är risken stor att det skapas stor förvirring och osäkerhet innan vi vet vilka effekter WLTP i kombination med ett Bonus-malussystem leder till.

Det skriver BIL Swedens VD Bertil Moldén och Bil Swedens Vice VD Jessica Alesnius idag på Dagens Industris debattsida. Läs hela debattartikeln här.