Bilarna går mot trenden, minskar utsläppen

Nyckeln till framgång är tråkig, långsiktig politik och gnetig kostnadsmedvetenhet, som har gett mer hållbar mobilitet för pengarna.

Klimautsläppen i Sverige ökade förra året, läser vi i nyheterna. ”Hmm. De där bilarna”, tänker kanske många lite slentrianmässigt. Men, ta en sekund och titta närmare på SCB:s siffror. Faktum är att det är hushållens utsläpp, som framför allt kommer från användning av personbilar, som minskar pga lägre bensinförbrukning. Orsaken till det är att nya personbilar blir allt snålare. Hittills är elbilarnas bidrag litet, även om det ökar. Det är framför allt fråga om en bred energieffektivisering av konventionella bilar.

Det är inte bara klimatutsläppen som minskar. Tack vare katalysatorer, förbränningsteknik, renare bränslen, olika typer av filter, start-stopp-system och nu även elektrifiering, har påverkan från bilarnas avgaser på stadsluften minskat rejält under de senaste 20-30 åren. Och nej, det är inte bara i teorin utan högst påtagligt även i praktiken. Och nej, förbättringarna är inte förgäves på grund av ökande trafik – utsläppen minskar ändå, både de lokala avgasutsläppen och de globalt verkande klimatutsläppen.

Vad är nyckeln till framgång?

Klok lagstiftning och regelverk för att minska vägfordonens utsläpp har möjliggjort en omställning till renare och tystare fordon, samtidigt som nya bilar har blivit allt mer överkomliga i pris. En viktig faktor för att ny, renare teknik ska bli billigare är att den kan tillverkas i tillräckligt stor skala. En förutsättning för det är att ländernas lagstiftning och regelverk tillåter liknande lösningar på många marknader. Internationell harmonisering och teknikneutrala regler är alltså A och O om vi ska lyckas med att tillhandahålla hållbar mobilitet till alla. Reglerna kan inte heller ändras för snabbt, eftersom industrin då inte hinner utveckla, skala upp och få ned priset på de lösningar man investerar för.

Låter det tråkigt? I fordonsindustrin tänker vi rationellt och räknar varje krona, därför att det i slutändan är kundens krona. Det är också det sätt som har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att hela tiden minska transporternas negativa effekter, men samtidigt tillhandahålla mer rörlighet och bättre samhällsekonomi.