BIL Sweden kommenterar konvertering till Etanol

Miljöpartiet föreslår en bygg om-bonus för bensinbilar som blir miljöbilar. Blir förslaget verklighet innebär det bland annat att det införs ett direktstöd på hälften av kostnaden upp till maximalt 5 000 kronor för ingreppet. Förslaget innebär också att det införs ett stöd på hälften av kostnaden upp till maximalt 20 000 kronor för att bygga om till biogasdrift. BIL Sweden har några kommentarer till förslaget.

Det är bra att vi arbetar med alla typer av drivmedel och styrmedel som hjälper till att sänka utsläppen även för den befintliga fordonsflottan. Men för att det ska fungera och ge verklig klimatnytta gäller det att vi får rätt styrmedel på plats för både köp och nyttjande vilket till stor del saknas idag.  

Skulle man öppna upp för efterkonvertering av bensinbilar till etanol kommer garantin mot kund ändras från när man köpte bilen. När kunden köper bilen från tillverkaren gäller en garanti baserat på viss typ av typgodkännande, dvs ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska lagkraven. Gör man en efterkonvertering måste de som utför konverteringen se till att tillhandahålla likvärdiga garantier eller försäkringar och även se till att materialsatsen är typgodkänd eller motsvarande enligt gällande lagstiftning för efterkonvertering. Efter en modifiering gäller inte längre tillverkarens garantier eller åtaganden enligt produktsäkerhetslagen relaterat till ombyggnationen.

Viktigt att även påpeka att efterkonvertering kan medföra att förnyelsen av fordonsflottan och elektrifieringen bromsas upp. Vilket i sin tur riskerar att försena våra gemensamma klimatmål. Nya bilar är renare och säkrare än äldre bilar. Till exempel kommer över 200 nya laddbara bilmodeller att sättas på marknaden inom de närmaste två åren. Ska vi klara klimatmålen måste vi fortsätta arbeta med energieffektivisering, öka andelen biodrivmedel samt arbeta med nya tekniker som elektrifiering. Det effektivaste sättet att påverka klimatpåverkan från fordonsparken är att sätta nya fordon med så låg miljöpåverkan som möjligt på marknaden redan från början.

För mer information kontakta VD Mattias Bergman, 070-810 78 86.