BIL Sweden kommenterar införandet av WLTP i Bonus-malus

Regeringen har meddelat att den nya testmetoden för nya bilar, WLTP, införs i Bonus-malussystemet från 1 januari 2020 med en viss justering. Att man väljer att justera systemet och inte implementera det fullt ut är bra, men tyvärr kan införandet redan vid årsskiftet få konsekvenser som riskerar att bromsa upp minskningen av koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige.

- Från fordonsindustrin är vi positivt inställda till WLTP och Bonus-malus som princip. Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir ca 20-25 procent högre för personbilar och ca 30 procent högre för lätta lastbilar jämfört med dagens värden. Från och med årsskiftet kommer fordonsskatten, malusen, därmed att öka mycket kraftigt. För bonusbilarna har regeringen valt att justera gränsvärdena för bonus från 60 till 70 gram CO2. Anledningen till denna justering är att fler av laddhybriderna ska få behålla sin bonus, vilket är bra, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

- En kraftig fordonsskattehöjning kommer att slå hårt mot personbilar, men framför allt för lätta lastbilar där också utbudet när det gäller klimatbonusbilar är begränsat. Idag har konsumenterna och företagen ett begränsat utbud att tillgå vid köp av klimatbonusbilar inom många fordonsklasser. Det gör att konsumenterna och företagen inte har samma möjlighet att välja ett fordon med låga utsläpp utan endast välja att betala en högre skatt, som för vissa modeller nu kommer att fördubblas. Detta slår speciellt hårt mot många småföretagare som är beroende av sina transportfordon. Detta kan leda till att man väljer att avstå från köp och istället fortsätter att köra sitt gamla fordon, vilket riskerar att bromsa förnyelsen och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen, fortsätter Mattias Bergman.   

- Fordonsindustrin har länge arbetat för att få WLTP på plats. Det är dock olyckligt att införa WLTP i Bonus-malus redan från årsskiftet eftersom vi vet att inom de kommande två åren lanseras ytterligare ca 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden vilket då ger konsumenterna fler val. Dessutom kommer Bonus-malussystemet att göras om under nästa år vilket har aviserats i 73-punktsprogrammet. Att förändra skattesystemet två gånger inom loppet av två år är inget önskvärt scenario. Att köpa ett fordon är ett stort finansiellt beslut och är svårt då teknik och affärsmodeller nu förändras, men blir ytterligare mer komplext med nya skatteregler. Både branschen och konsumenten behöver tydlighet och framförhållning och inte mer av ryckighet, säger Mattias Bergman.

- Regeringens satsning på stöd för elektrifieringen av lastbilar och bussar är mycket välkommet, vilket tillsammans med satsningar på laddinfrastrukturen är avgörande för att vi ska klara våra klimatmål avslutar Mattias Bergman VD för BIL Sweden.

För mer information kontakta Mattias Bergman 070-810 78 86.