Att fler nya bilar säljs är bra för miljön

Vi måste öka förnyelsen av fordonsparken. De gamla bilarna är en börda som börjar bli för tung för att vi smidigt ska kunna nå våra klimatmål.

Mattias Goldmann skriver att vi måste öka farten mot en fossilfri fordonsflotta. Vi håller med om att vi behöver öka farten om vi ska nå målet om att minska transporternas klimatutsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Tyvärr saknar vi en viktig pusselbit för att detta ska bli möjligt. Pusselbiten som vi saknar i Goldmanns resonemang, men även hittills i regeringens politik är att skapa förutsättningar för en förnyelse av vår fordonspark.

 dag finns det 14 000 bussar, 616 000 lastbilar och 4,8 miljoner personbilar. Två av fem personbilar som rullar på de svenska vägarna är äldre än tio år. Flera av de styrmedel som finns på plats i dag fokuserar enbart på nybilsförsäljningen och inte på hela parken. Regeringens omdebatterade förslag om att införa ett bonus-malussystem för lätta bilar ser tyvärr ut att motverka förnyelsen. Återigen så fokuserar man på nybilsförsäljningen och vill införa en kraftigt förhöjd fordonsskatt på de nya bilar som släpper ut mer än 95 gram under de tre första åren. Denna, under tre år, förhöjda fordonsskatt riskerar att bromsa upp förnyelsen av den svenska bilparken och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen då attraktiviteten på en fyra år gammal bil ökar.

Goldmann konstaterar att bilförsäljningen slår rekord, men anser samtidigt att det inte är så glädjande miljömässigt – vilket är fel! Att fler nya bilar kommer ut på marknaden är bra för miljön och säkerheten. En ny bil från 2016 släpper bara ut hälften så mycket koldioxid som en bil som såldes i början av 80-talet. Sverige har sänkt koldioxidutsläppen från nya bilar med 37 procent under perioden 2005–2016, genomsnittet för EU var samma period 27 procent. Låt oss fortsätta på denna framgångsrika väg men glöm inte bort de gamla bilarna – svansen – som börjar bli för tung för att vi smidigt ska kunna nå våra klimatmål.

Skriver BIL Swedens VD, Bertil Moldén och BIL Swedens vice VD, Jessica Alenius på Svenska Dagbladets debattsida.