Privatmarknaden för personbilar dök kraftigt under årets första kvartal

Under första kvartalet uppvisar personbilsmarknaden en minskning med cirka nio procent jämfört med fjolåret, enligt Mobility Swedens registreringsstatistik. Minskningen kan primärt förklaras av att privatmarknaden dykt kraftigt till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. 

Antalet nyregistrerade personbilar ökade under mars med drygt fem procent jämfört med samma månad förra året. Totalt registrerades 30 261 nya personbilar i mars, vilket kan jämföras med månadens genomsnitt på 34 300 de senaste fem åren. Orsaken till ökningen är leveranser från rekordstora orderböcker, som har byggts upp sedan pandemin. Leveransförmågan har också förbättrats de senaste månaderna. Samtidigt faller privatmarknaden som uppgick till 34 procent av marknaden första kvartalet, vilket ska jämföras med knappt 49 procent under samma period förra året. Minskningen kan särskilt härledas till att antalet laddbara bilar till privatkunder har minskat med 38 procent under första kvartalet. Samtidigt har privatleasingen av elbilar minskat med 47 procent.

- Privatbilsmarknaden är fortsatt iskall och vi kan se en halvering i antalet nya order under första kvartalet i jämförelse med förra året. Om inte regeringen tar fram nya styrmedel riktade mot privatkunder som vill köpa elbilar kommer elektrifieringen stanna upp och det blir ännu svårare att nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Under mars månad stod elbilarna för nära 42 procent av alla nyregistrerade personbilar. Det beror på att företagen fortsätter att köpa elbilar samt att en av Mobility Swedens medlemmar under månaden haft en ovanligt stor leveransförmåga. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar, vilken nu har stoppat upp och skiftat till företagsmarknaden.

- Företagen har större marginaler än de flesta privatpersoner och köper laddbara fordon som del av sin miljö och personalpolicy. De bär nu elbilsmarknaden under armarna, men med tanke på vart konjunkturen är på väg finns en risk att även delar av företagsmarknaden viker framöver, fortsätter Mattias Bergman. 

Tunga fordon fortsätter ha en fortsatt positiv utveckling även under mars månad där tunga lastbilar ökade med cirka 30 procent och bussar med drygt 44 procent jämfört med mars 2022. Under årets första kvartal har 62 eldrivna tunga lastbilar registrerats, vilket motsvarar 3,9 procent. Under samma period uppgår antalet nya eldrivna bussar till 32, vilket motsvarar nära var fjärde registrering under årets tre första månader. Antalet nya lätta lastbilar ökade med cirka sex procent i mars i jämförelse med samma månad i fjol. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 19,1 procent i mars och till 13,4 procent under första kvartalet. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i mars 2023, jämfört med mars i fjol 

Skärmavbild 2023-04-02 kl. 15.11.27.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, Nyregistreringar mars 2023. Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

---------------------------------

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1 till och med 31 mars. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar mars 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade filer. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.