Ökning av nya personbilar i maj men årets nya ordrar har halverats

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i maj med nära åtta procent. Uppgången drivs på av företagsmarknaden som står för sju av tio nyregistreringar. Sett till helåret är marknaden fortsatt på minus och privatmarknaden hålls endast i gång av premiumsegmentet. Om inte regeringen presenterar nya styrmedel kommer slutet av 2023 och 2024 bli ett mycket svagt bilår. Detta då årets orderutveckling av nya personbilar ligger på en halverad volym jämfört med i fjol och där elbilsförsäljningen drabbats hårdare än fossildrivna bilar. 
 
Antalet nyregistrerade personbilar uppgick till 28 490 i maj, en ökning med nära åtta procent jämfört samma månad förra året. Sett till årets fem första månader har det skett en minskning i nyregistreringarna med knappt fem procent jämfört med i fjol. Precis som årets tidigare månader är det företag som står för en hög andel i maj, 70 procent, av nyregistreringarna jämfört med 55 procent förra året. Nyregistreringarna som kommer nu beror på att industrin har förbättrat sin leveransförmåga från rekordstora orderböcker. Många passade även på att köpa innan klimatbonusen togs bort i november 2022.

- Privatmarknaden för personbilar är fortsatt iskall, i synnerhet för elbilar. Sämre kommer det att bli då nya ordrar av personbilar har halverats och där står elbilarna för det största tappet. Nu krävs att regeringen inför nya styrmedel för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå sina klimatmål, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.   
 
Under maj månad stod elbilarna för cirka 41 procent av alla nyregistrerade personbilar och andelen laddbara bilar uppgick till totalt 61,9 procent. De höga nivåerna beror på att företagen elektrifierar sina flottor och utvecklingen av förmånsbilar varit fortsatt stark. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar, vilken nu har stannat av och skiftat till företagsmarknaden.

Effekterna av färre registreringar av nya fordon innebär också en allt äldre fordonspark, vilket är negativt för både miljö, hälsa och trafiksäkerheten. Genomsnittsåldern på skrotade personbilar har de senaste åren ökat från 17 till 19 år enligt beräkningar från Mobility Sweden. 

Lätta och tunga lastbilar ökar sina registreringar i maj med drygt 31 respektive 25 procent. Detta drivs på av transportörerna som vill förnya sin fordonsflotta med effektivare fordon och industrins fortsatta behov av transporter. Samtidigt minskar antalet nyregistrerade bussar med 67 procent och är hittills ner 34 procent jämfört med samma period i fjol. Tappet beror på när i tiden stora offentliga upphandlingar av stadsbussar äger rum samtidigt som beställningstrafiken av bland annat turistbussar inte kommit igång. Året fortsätter att utvecklas bra för tunga och lätta lastbilar med fler elektrifierade fordon men det är på betydligt lägre nivåer än hos personbilarna. 

- Svensk konkurrenskraft bygger på att omställningen mot elektrifieringen på den svenska marknaden ligger i framkant. Därför är det viktigt att vi har effektiva och träffsäkra styrmedel utvecklas även för tunga fordon, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.  

Sammanfattning av nyregistreringarna i maj 2023, jämfört med maj i fjol 

Skärmavbild 2023-06-01 kl. 13.29.14.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, "Nyregistreringar maj 2023". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

---------------------------------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar maj 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.  

Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 29 april till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade filer. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.  

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.