Ökning av lätta fordon till följd av förbättrad leveransförmåga

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin. 

I oktober registrerades 25 016 nya bilar. En ökning med 12 procent jämfört med oktober 2022. Andelen laddbara är fortsatt hög och uppgick till nära 61 procent av nyregistreringarna i oktober. Detta är drivet av företagsmarknaden som står för sju av tio av årets alla registreringar av nya laddbara personbilar. Privatmarknaden är fortsatt svag vilket även syns tydligt i branschens interna orderstatistik som har vikt ner kraftigt. Andelen elbilar sjunker från årets högsta nivå som var drygt 44 procent i september till cirka 38 procent i oktober.

-    I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål. Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 
 
4 199 lätta lastbilar nyregistrerades i oktober vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma månad 2022. Precis som med personbilarna kan ökningen till stor del härledas till leveransförmågan från stora orderböcker. Av de nyregistrerade lätta lastbilarna var 23 procent eldrivna.  

-    Elektrifieringen av lätta lastbilar har inte kommit lika långt som personbilar och stadsbussar men vi ser nu att fler ställer om sina fordonsflottor till eldrivna alternativ. Vi välkomnar regeringens nya styrmedel för elektriska lätta lastbilar som bidrar till att öka takten i elektrifieringen, säger Mattias Bergman på Mobility Sweden. 
 
De tunga kommersiella fordonen fortsätter att uppvisa minskade nyregistreringar även i oktober. Tunga lastbilar föll med 39 procent och bussar med 80 procent jämfört med oktober 2022. Minskningen för de tunga lastbilarna förklaras främst av en anmärkningsvärd ökning av registreringstalen i augusti som var resultatet av EU:s beslut om nya smarta färdskrivare. Något som ledde till att många köpare valde att tidigarelägga leveranser, vilket påverkat de efterföljande månaderna. Bussarnas volym styrs till stor del av offentlig upphandling vilket kan leda till hög variation från månad till månad. En annan anledning till fallet i oktober är att många valde att registrera sina elektriska stadsbussar i augusti innan elbusspremien slutade gälla. 

-    De höga registreringarna i augusti och dippen vi ser nu är ett tecken på det branschen har sagt om att flytten av elbusspremien från att gälla elektriska stadsbussar till att gälla regionbussar sker ett år för tidigt, säger Mattias Bergman. 
 

Sammanfattning av nyregistreringarna i oktober 2023, jämfört med oktober i fjol 

Skärmavbild 2023-11-01 kl. 08.37.47.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, "Nyregistreringar oktober 2023". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" brukar läggas upp en stund senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

---------------------------------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar oktober 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.  

Registreringsperioden för oktober omfattar registreringar från 30 september till och med 31 oktober. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade filer. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.  

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.